Sponsorgelden

Verenigingsleven en sponsorinkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een vraag die regelmatig terugkeert is waar de inkomsten van onze sponsors en Club van 50 voor gebruikt worden. Welke bestemmingen worden daarbij toegekend?

Allereerst heeft het bestuur in samenspraak met de sponsorcommissie de volgende uitgangspunten voor sponsorinkomsten geformuleerd:

  • Sponsorgelden zullen niet gebruikt worden om tekorten in de begroting aan te vullen;
  • Sponsorgelden worden in principe niet aan kernzaken besteed. Om te voorkomen dat het voortbestaan van de club in gevaar komt, mochten deze gelden wegvallen;
  • Sponsors kunnen hun voorkeur voor bestemmingen uitspreken, de vereniging en het bestuur blijven wel altijd leidend en zijn vrij om hiervan af te wijken.

Voorts zijn daarbij de volgende 5 hoofdbestemmingen van sponsorgelden vastgesteld.

  1. Ledenwerving en ledenbehoud – bijvoorbeeld onze Zomer Challenge, de activiteiten van Erwin Roorda c.s. en de inlooptrainingen;
  2. Jeugd – bijvoorbeeld de Startbaan Sportstages en extra trainingen;
  3. OST;
  4. Verbinding verschillende doelgroepen binnen de vereniging – zoals o.a. bepaalde feest thema’s
  5. Sponsors (ca. 10-15% gaat weer terug naar de sponsors middels kosten voor exposure, sponsorevents etc.).

Per jaar kan de invulling uiteraard verschillen, maar de bedoeling is dat bovenstaande bestemmingen extra ondersteuning krijgen. Anders geformuleerd, dankzij de sponsorinkomsten zijn we als vereniging in staat om een aantal zaken te optimaliseren. Hoewel het misschien haaks staat op een van de uitgangspunten, heeft in de huidige tijd de sportclub de sponsorinkomsten hard nodig om het clubleven naar een hoger niveau te tillen.